Wat is bemiddeling?

Als erkend bemiddelaar kom ik op onpartijdige en neutrale wijze tussen in geschillen/conflicten/ discussies.

Partijen leggen deze weg samen af op vrijwillige basis.

Een bemiddeling verloopt in alle vertrouwelijkheid.

Via mijn tussenkomsten creëer ik samen met de partijen de mogelijkheid om elkaar te aanhoren, met elkaar te praten zodat duurzame en toekomstgerichte oplossingen kunnen worden bereikt.  

Partijen hebben zelf de oplossing in handen. 


Waarom kiezen voor bemiddeling?

Bemiddeling kan een oplossing zijn voor geschillen/conflicten/discussies. Via de klassieke gerechtelijke procedure komt men zelden tot een optimale oplossing. Zelfs wanneer men wint, voelt het niet altijd aan als winnen. Een derde, een magistraat, besliste immers in uw plaats.

Bemiddeling geeft het geschil terug aan de partijen zelf. Het zijn de partijen die zelf beslissen over de uitkomst van de oplossing. Het is een heus proces waar partijen samen doorgaan. Achterliggende bezorgdheden en wensen kunnen worden geuit. Het is een intermenselijk proces waarbij ik als erkend bemiddelaar graag zorg voor het juiste kader zodat partijen samen dit proces kunnen doorlopen.